Kalam

 Nederlands:


Kalam
is een therapievorm voor mensen die lijden aan mentale en fysieke problemen. Dan moet je denken aan depressies, angsten, fobieën, zwaarmoedigheid, onrust, het gevoel te hebben niet op deze aarde thuis te horen,
de invloed van entiteiten en karmische invloeden en de invloed die dit heeft op je fysieke lichaam.

Waar komt Kalam vandaan?

Kalam is een zeer oude muziek- en kleurentherapie en komt oorspronkelijk uit India.
Er zijn nog enkele Moedergodin tempels waar kalam gepraktiseerd wordt.
Mohana is de enige arts die Kalam buiten India praktiseert.

Hoe werkt Kalam?
Kalam is een afbeelding op de aarde dat wordt gemaakt met medicinale kruidenpoeders in vijf verschillende kleuren. Deze vijf kleuren resoneren met de vijf elementen waar ieder
mens uit opgebouwd is. Deze kleuren worden op de grond aangebracht volgens bepaalde principes tijdens het zingen van mantra’s om de verbinding tussen mens en de hogere geesten mogelijk te maken. Bij mentale ziekten is er een verstoring van deze elementen. Kalam helpt om deze verstoring te corrigeren.


Wie is Mohana?

Mohana is arts in natuurlijke geneeswijzen en
Spiritueel leraar. Met haar vijftig jaar ervaring in deze vorm van geneeswijze is zij een absoluut expert in het aanpakken van mentale en fysieke problemen die voorkomen uit onverklaarbare oorzaken.

Tarieven
Afhankelijk van de ernst van de aandoening(en) variëren de dagen en het aantal uren voor de
ceremonies. Individuele verschillen in tarieven kunnen ontstaan door het gebruik van verschillende
hoeveelheden aan kruiden, zaden, wierrook, edelstenen, kamfer, kristallen, kaarsen, olie, bloemen,
sandelhout, bhasma, kasturi kumkum, akil en matty (houtsoorten). Na de ceremonie is het bedrag
niet terugvorderbaar. Een prijslijst vindt u hier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kalam-met-clientenWhat is Kalam?
Kalam is a form of therapy for people suffering from mental and physical problems. Problems so as depression, anxiety, phobias, moodiness, having the feeling that you do not belong on this earth, the influence of entities and karmic influences and the effect that this has on your physical body.


What is the origin of Kalam ?
Kalam is a very old music and color therapy and is originally from India. Today there are a still a few Mother Goddess temples in India where Kalam priestess practice Kalam.

Kalam-titleHow does Kalam work?
Kalam is a form placed on earth made with medicinal herbal powder in five different colors. These five colors resonate with the five elements of which every human being is built. These colors are applied on the ground according to certain principles while chanting mantras to enable the connection between man and the higher spirits. In mental illnesses, there is a disturbance of these elements. Kalam helps to correct this disturbance

Clients-kalamWho is Mohana?
Mohana is a doctor in natural healing and spiritual teacher. With her fifty years of experience in this form of medicine, she is an absolute expert in dealing with mental and physical problems that arise from unexplained reasons.

 

Video: